Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv

Skærmbillede 2014-10-27 09.54.09

Arkivet er ét af 22 lokalarkiver i Århus Kommune.

https://www.aakb.dk/temaer/lokalhistorie/todbjerg-mejlby-egnsarkiv

Lokalarkiverne er kommunale institutioner, der får kommunalt tilskud, og de drives af frivillige.

Alle er velkomne til at besøge Egnsarkivet. Her kan man bl.a. få vejledning til at finde materiale i arkivets samlinger. Arkivet indsamler og modtager gerne materiale, der har lokalhistorisk interesse.

Åbningstider

  1. og 3. torsdag i måneden kl. 15 – 17
  2. og 4. torsdag i måneden kl. 19 – 21

Ring evt. og hør nærmere eller få en aftale.

Kontaktpersoner:

Søren & Sofie Rasmussen
Telefon: 86 99 91 18
Telefon i arkivets åbningstid: 86 94 27 20

Arkivets adresse er: Gl. Kaløvej 4, Mejlby, 8530 Hjortshøj.

Mailadresse: tmegnsarkiv@mail.dk

 Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er at støtte og udvikle Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv.

Endvidere er det foreningens formål – på en alsidig måde – at styrke interessen for Todbjerg-Mejlby sognes lokalhistorie og at samarbejde med andre interessenter og organisationer herom.

Udgivelser:

Foreningen har i årene 2002-2011 udgivet en årskalender med en lokalhistorisk artikel pr. måned.
I årene 2011-2014 er der udgivet et årshæfte med titlen ”Gemt ikke glemt”:
2011: Idrættens historie.
2012: Sognerådene.
2013: Mejlbys historie.
2014: Træer
De fleste af kalenderne samt årshæfterne kan stadig købes i Egnsarkivet.

I Sognebladet er der ofte artikler skrevet af bestyrelsesmedlemmer eller andre personer med interesse for egnens historie.

Andre aktiviteter:
Foreningens hensigt er bl.a. at arrangere årlige byvandringer, hvor alle er velkomne:
Hårup: 2011
Lille Todbjerg: 2012
Mejlby: 2013
Bendstrup: 2014
Todbjerg: 2015

Den årlige generalforsamling afholdes i begyndelsen af året, hvor der også er foredrag ell. lign., der er relevant for egnshistorie.

Egnsarkivet har fødselsdag i slutningen af maj. I den anledning holder vi åbent-hus-arrangement, hvor vi bl.a. viser og fortæller om emner fra arkivets gemmer.

Henvendelse om medlemskab af foreningen:

  • i Egnsarkivet, eller
  • pr. mail til foreningen på tmegnsarkiv@mail.dk eller
  • pr. telefon til kasseren Theo Berkhoudt 23 42 57 43, eller Lene John 23 60 24 74

Kontingentet til foreningen for 2016 er: 75,- kr. for enkeltmedlemmer og 150,- kr. for husstande.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer:
Theo Berkhoudt – 23 42 57 43
Johanne Fischer – 21 47 41 12
Hanne Folkmann – 22 48 81 32
Lene John – 23 60 24 74
Hans Kjeldmand – 21 42 43 23

Suppleant:
Helle Hald – 20 76 50 64

 

Opdateret marts 2016