Todbjergtårnet og tårnlauget

Hvad er Todbjerg Tårnet – de to tavler

Todbjerg Tårnets historie i super kort form kan læses på de 2 tavler inde i Tårnet.

Første tavle:
TODBJERG MØLLE SANK I GRUS, RAMT AF LYNET D. 15 JUNNI 1918
DEN SÅES SÅ VIDEN OM LANDE.
HANS EGGERT EMIL JESSEN, EJER AF SKÅRUPGÅRD OG
GERDA JONSDATTER FINSEN, HANS HUSTRU, REJSTE DENNE VARDE
PÅ DENS TOMT, OD GAV DEN AT FREDE TIL TODBJERG KOMMUNE
D. 15 JUNI 1919.
BEBOERNE I TODBJERG SATTE DENNE TAVLE.

Anden tavle:

STORMEN VÆLTEDE VARDEN 22 AUGUST 1926
BEBOERNE I TODBJERG MEJLBY KOMMUNE
LOD DA OPFØRE DETTE TÅRN OG
BYGGEUDVALGET OVERGAV DET TIL BIDRAGYDERNE
D 15 JUNI 1927.

Tårnets historie

Baggrunden var følgende: Todbjerg mølle blev bygget omkring 1850. Seneste ejer var møller Laurits Pedersen. Han var tillige en kendt folketingsmand.

Da møllen var brændt i 1918, besluttede den daværende ejer af Skårupgård, Hans E. E. Jessen at et vartegn måtte der være på bakken. Så kunne han få landkending når han kom med postbåden fra København. Jessen var landstingsmand.
Varden blev bygget af store egestammer fra Skårupgård skov.
Imidlertid holdt varden ikke til tidens tand, der jo som bekendt, aldrig bliver trukket ud.

Nu var beboerne i Todbjerg om omegn blevet så godt tilpas med at der skulle være et vartegn på møllebakken. Dermed opstod tanken om at bygge en varde i granit og mursten – et tårn.

Resultatet ser vi hver dag, her mere end 85 år efter indvielsen. Ganske vist er tidens tand også efter tårnet, men end står det på sin plads.

Tårnet er et kendt og yndet udflugtsmål, alle er velkomne til at besøge tårnet og arealet omkring dette med borde og bænke, et herligt mål for en familietur med kaffe og medbragt kage, kaffen skal man selv medbringe, der er ingen udskænkning af hverken svage eller stærke drikke, bortset fra grundlovsdag.

Grundlovsfest ved tårnet

Tårnet danner ramme om grundlovsfest hvert år. Her er det tennisklubben der har fået den eksellente ide at holde grundlovsfest, der et stort tilløbsstykke hvert år d 5 juni.

Pentagram og aftegning på muren over døren

En del besøgende har undret sig over symbolet ved indgangen til tårnet, den femtakkede stjerne (pentagram).

Penta kommer af græsk for fem. Pentagrammet er et ældgammelt hedensk symbol, bl. a. et frugtbarhedssymbol. Det hat været brugt som ikon for både religiøse og okkulte betydninger.

Pentagrammet har ofte været brugt til at påkalde ånder fra oververdenen- eller underverdenen, herunder også som satanisk symbol, hvilket dog ikke er i tråd men den oprindelige betydning.

Symbolet har gennem tiderne været anset for at have magiske egenskaber, og er i den forbindelse brugt som beskyttelse mod ulykker ved indgange til bygninger.

Vi kan forestille os at murer Jakobsen, som byggede tårnet, har tænkt som så: først nedbrændte møllen, siden væltede stormen varden, der var opført på mølletomten. Derfor kunne der være brug for en hjælp fra højere magter, for at tårnet skulle bestå i fremtiden.

Aftegning over døren

Her er der ingen mystik. Der er brugt sorte mursten, der stammer fra den nedbrændte mølles fundament, disse sten var godt sværtede og indfarvede efter branden i 1918. De sorte sten er da indmuret så de danner en silhuet af den gamle mølle. Desværre er det ikke så tydeligt i dag, men det kan dog observeres. Når man kender historien er det ikke vanskeligt at se.

Der er også en mørk aftegning på muren over møllesilhuetten, det skyldes enten dryp fra kobbertaget, eller/og sortfarvning fra øverste dæk, der evt. kan indeholde slagger fra tilslag.

Læs mere om tårnet i Todbjergbogen

En mere udførlig omtale af Tårnet kan læses i Todbjergbogen (sider af Todbjergs Historie).
Bogen kan bl.a. købes hos Tårnlaugets medlemmer.

Todbjerg tårnets bestyrelse

 

Navn Adr. Telefon Mobil Mail
Knud Overgaard Nielsen Bøggildsvej 9 86 99 97 65 21 66 32 65 mail
Henrik Sørensen Lille Todbjerg  9 40 88 66 32 mail
Søren Lundgaard Lauersen Bøggildsvej 17 86 99 90 21 50 59 90 21 mail
Vibe Boye Lisberg Bøggildsvej 14 86 99 90 05 30 66 60 21 mail
Karen Uldall Aagaard  Engtoftevej 10 86 99 90 01  20 99 90 01 mail
Søren Wümpelmann Juhl Skårupgårdsvej 101 25 37 40 48 mail
Poul Sørensen Hæstvej 3 86 99 90 03 21 48 34 10 mail
Kurt Nørgaard Hæstvej 4 86 99 90 12 40 10 90 12 mail
Mogens Sørensen Klokbakken 13 86 99 94 37 40 18 89 29 mail
Grethe Snog Engtoftevej 8 86 99 90 09 40 29 13 13 mail
Torben Buch Rasmussen Korsvej 6, Bendstrup 86 99 82 20 4010 47 37 mail

Grundlovsfest ved Todbjerg Tårnet

: 18/05/2018 21:13 :

Grundlovsfest ved Todbjergtårnet

5. juni kl. 18

En traditionsrig begivenhed, som vi i år fejrer for 22. gang ved tårnet.

Program:

Velkomst                                                                                                                                                                                                          

Servering – grillmad og salatbord – vand, vin og øl – is.                          

Lege for børn 

Jagthorns blæserne – “festen begyndt” m. fl.

Grundlovstale v. Morten Østergaard – formand for Radikale venstre

Hårup Bigband (børn og unge)under ledelse af Karina Brøgger – et dejligt eksempel på vores lands dygtige ungdom -sender smukke toner ud over bakkken.        

Fællessang.

——-

Vi håber rigtig mange vil møde op, så vi også fremover har et godt grundlag for at lave festen – inviter gerne venner og bekendte til en hyggelig, underholdende og  meningsfyldt Grundlovs- aften.

Festudvalget:                                                                                                                                                                                                                                     Knud Overgaard Nielsen, Frank Nielsen, Bent Hald, Lars Dalsgaard, Jørgen Steen Hansen og Poul Jeppesen.

Todbjerg Tårnet har brug for din stemme!

: 05/06/2017 23:04 :


Foto: Dan Knudsen

Som nævnt ved Grundlovsfesten er Todbjerg Tårnet blevet udvalgt som en af de 3 finalister til at få tildelt prisen “Årets Bernhardt”.

Tårnet har brug for din stemme. Så skynd dig forbi og giv din stemme til en af de smukkeste pletter på jorden. Klik på linket nedenfor, der fører dig til Stiftens hjemmeside. Her scroller du lidt ned på siden, klikker ud for Todbjerg Tårnet og trykker på “Vote”. Så er din stemme talt med.

Spred gerne budskabet til venner, bekendte og familie.

Klik HER for at komme til afstemningen

På vegne af Tårnlauget

 

Tårnets restaurering

: 20/05/2017 23:42 :

18-05-2017

Der cirkulerer for tiden en del misinformation om den igangværende restaurering, hvorfor det må være betimeligt med en generel information fra tårnlaugets side, indeholdende faktuelle oplysninger.

Baggrund: Tårnet var stærkt medtaget af tidens tand.

Der var voldsomme revnedannelser, nogle revner over næste 2 etager i højden, forårsaget af funderingssvigt.

Mindst ligeså slemt så det ud på den indvendige mur, da vi fik fjernet pudset. Her kom en del byggesjusk for dagen, idet murstenene ikke ligger i forbandt, men blot er lagt ind i tilfældig orden, og med de fleste stødfuger over hinanden. Murbindere i form af gennemgående mursten var knækket, så for-og bagmur ikke havde nogen forbindelse. Se billeddokumentation.

En sammenstyrtning i en heftig storm kunne absolut være et muligt senarie.

Nu har vi reddet tårnet gennem omfattende udkradsning og omfugning, syning med rustfrit armeringsjern, som er fræset ind i muren og montering af murbindere, som forbinder for- og bagmur.

Vi har søgt råd hos lokal arkitekt, som beskæftiger sig med renovering af gamle bygninger, kirker mv. Endvidere her vi søgt rådgivning fra murerne i Den gamle By. Anbefalingen fra flere sider er samstemmende at anvende kalkmørtel. Der er udelukkende brugt færdigblandet kalkmørtel med tilslag af kvartssand fra NHL, et firma det leverer til restaureringsarbejder af klasse. Kalkmørtel tåler ikke afsyring, hvis det skal være holdbart, syren æder kalken, hvilket enhver murer, der arbejder med dette materiale, er klar over.

Den let skrånende mur, som ikke er dækket af taget, har jo været stærkt udsat for vand og frost med frostsprængning og afskalning til følge.

Den bedste sikring mod yderligere skader af denne art, er at sikre en hurtig udtørring af muren efter regn. Dette sker bedst gennem omfugning med kalkmørtel, som trykkes, og derved får en egenskab der dæmmer op for vandindtrængning udefra, men tillader fugttransport fra den våde mur, ”fugten vil hellere ud end ind”.

Indvendig skal pudses tyndt lag kalkmørtel, som siden kalkes. Således sikres god fugttransport og hurtig udtørring på begge sider af muren, hvilket ikke har været tilfældet hidtil.

Tårnet fremstår ganske rigtigt med brede lyse fuger, som dominerer noget, men fugerne er oprindeligt meget brede, og skal jo fyldes ud. Eftersom vi ikke kan afsyre på kalkmørtel, er det en smule stænk, dog ikke meget. Dette ses klart på billedet af tårnet med møllesilhuetten. Hvis billedet var fra i år, vil man se at der er sket en begyndende patinering, således at forskellen er mindre nu. Stænk på mursten vil falde af med tiden.

Indgangspartiet nåede vi ikke sidste år, men er på gang nu, derfor er der heller ikke ryddet endnu, det er i øvrigt en opgave som vi selv i tårnlauget skal stå for.

Den indvendige mur renoveres også nu, og de to dæk sikres mod nedstyrtning.

Billeder fra før renovering viser med al ønskelig tydelighed behovet for det igangværende arbejde.

I løbet af sommeren vil tårnet være i god stand, såvel inde som ude, så den 90 årige kan holde meget længe.

 

På tårnlaugets vegne,

Knud Overgaard Nielsen

Er Todbjerg Tårnet blevet renoveret?

: 10/05/2017 17:56 :

Er Todbjerg Tårnet blevet renoveret?

Todbjerg maj 2017

Åbent brev til Tårn Lauget og beboere i Todbjerg og Todbjerg-Mejlby Sogn.

Den 15.6.2017 fylder Tårnet 90 år og har siden stået som et unikt vartegn for Todbjerg og omegn. Mange har gennem tiden gjort et godt stykke arbejde for at passe vores Tårn og det har modstået alt slags vejrlig, men som med alle bygninger er det nødvendigt med vedligeholdelse og pasning af Tårnet.

Der har været afholdt mange jubilæer ved Tårnet og i de sidste 25 år har der været afholdt Grundlovsfest med mange prominente talere fra såvel Aarhus Byråd, Folketinget som privatpersoner. Todbjerg Tårnet er også et særligt udflugtsmål for mange mennesker fra nær og fjern, da Tårnet jo kan ses ”viden om”.

Om Tårnets historie henvises til bogen ”Sider af Todbjergs historie” 2009.

Det har dog rystet mig og mange andre i Todbjerg, at den nuværende udvendige renovering ser ud til at være færdiggjort med et ikke særligt godt resultat. Tårnet er ikke til at kende og selv fundamentale murerfaglige principper ser ikke ud til at være fulgt.

 

Fugerne er blevet renset, men der er så brugt strandmørtel og ikke bakkemørtel, som er det materiale Tårnet er bygget af og som stadig bruges til renovering af gamle bygninger. Fugningen af 2/3 dele af Tårnet – hvorfor den øverste 1/3 ikke er omfuget står hen i det uvisse –  er udført på en sådan måde, at samtlige røde gamle mursten er smasket til med strandmørtel og disse er ikke renset og afsyret mens det var vådt, som er et klart murerfagligt princip. Den udvendige facade fremstår mest som en halvfærdig vandskuring.  De nederste kampesten er ligeledes sprøjtet til med strandmørtel og almindelig oprydning af murerbrokker mm udenfor er heller ikke gjort.

Det skal dog roses, at ”Mølle-symbolet” over døren fremstår pænt og tydeligt. Det kan også undre, at dørpartiet ikke også er blevet renoveret, men alt koster jo.

Som Tårnet står i dag er ikke noget kønt syn og firmaet bag renoveringen bør modtage et stort erstatningskrav eller lave en ny renovering under kyndigt fagligt tilsyn.

Tårn Lauget må jo have en skriftlig kontrakt hvor betingelserne er beskrevet og har Lauget godkendt det færdige resultat? og er medlemmerne af Lauget tilfredse med resultatet ?

Det kan være vanskeligt helt at finde ud af hvem der sidder i Lauget, da det i alle 90 år har været en selvsupplerende bestyrelse uden almindelige demokratiske principper.

Det koster penge udover frivillig arbejdskraft at holde vores Tårn, så derfor vil jeg foreslå her i året for Tårnets 90 års fødselsdag, at der oprettes en lokaldemokratisk forening: ”Todbjerg Tårnets venner”.

Vi har i mange, mange år haft et fælles og demokratisk foreningsliv i Todbjerg og i Sognet, hvor bestyrelser bliver valgt på en årlig generalforsamling. Herefter leder bestyrelsen arbejdet og fremlægger hvert år beretning og regnskab. I Todbjerg har vi Forsamlingshuset, Todbjerghus og Todbjerg Vandværk som alle fungerer efter demokratiske principper og hvor der betales medlemskontingent, bortset fra Vandværket.

Det foreslås hermed, Todbjerg Tårnlaug nedlægges og der indkaldes til en stiftende generalforsamling, der vælger bestyrelse, som selv vælger formand, kasserer mm og udarbejder vedtægter, medlemskontingent.

Her i 2017 må der skabes åbenhed, demokrati og sammenhold om vores helt unikke vartegn.

Jørgen Steen Hansen

Smøgen, Todbjerg

 

Todbjerg Tårnet – nye billeder

: 05/08/2016 16:10 :

Så er der lidt nye billeder fra renoveringen af tårnet. Hvis I lægger inde med billeder fra gammel tid, eller kender nogen der måske gør, så kontakt venligst tårnlauget, eller webmaster. Murerne har brug for billeder af tårnet for at danne sig et godt billede af aftegningen af møllen på tårnet.

Solid fastgørelse af stillads

Solid fastgørelse af stillads

Fuger er fræst ud

Fuger er fræst ud

Opmærkning af sten til udskiftning

Opmærkning af sten til udskiftning

Der er steder hvor det står slemt til

Der er steder hvor det står slemt til

En lille hilsen fra modstandsgruppen for lufthavnen

En lille hilsen fra modstandsgruppen for lufthavnen

Nyt om Todbjerg Tårnets renovering

: 25/07/2016 16:56 :

_DSC0152webVi er nu i fuld gang med at renovere murstensfacaden. Der er opstillet stillads i uge 27.
Udkradsning er påbegyndt og vil blive afsluttet i den kommende uge (30).
Murerne Karl Sig og Jesper Sig er fra Hovedgård. De efterlyser gamle billeder der viser møllesilhuetten på facaden over døren.

På grund af tidens tand og efterfølgende reparationer er silhuetten temmelig diffus. Vi skulle jo gerne have genskabt silhuetten som den var, derfor vil vi være taknemmelige for at modtage billeder fra tidligere tider, som viser hvordan det så ud i tårnets yngre dage.

Mureren holder ferie i uge 31. Herefter skal der skiftes en del forvitrede mursten, og der skal fuges og sys med armeringsjern ved de større revnedannelser,

Således at tårnet  kan forblive stående på sin plads.

Vi påtænker at orientere verdenspressen herunder TV2, så der kommer nok et indslag i TV.

Vel mødt ved tårnet.

 

Pbv. Knud Overgaard Nielsen

Renovering af Todbjerg Tårnet

: 15/07/2016 20:39 :

Jeg var i dag forbi vores smukke tårn, og kan se at man nu er gået igang med renoveringen. Det bliver spændende at følge og se det færdige resultat.

 _DSC0151web

_DSC0152web

_DSC0154web

Der vil komme lidt flere billeder undervejs i forløbet. Og selvom tårnet nu er pakket ind i stillads, så er udsigten den samme som altid.

_DSC0156web

God sommer!

Grundlovsfest i guddommeligt vejr

: 06/06/2016 16:03 :

“Jeg har det sådan, at jeg jo kunne blive stående her og nyde udsigten og det skønne vejr, for evigt”. Sådan lød det fra hovedtaler ved årets grundlovsfest, Leif Lahn Jensen. Ordene faldt ikke som en del af talen, men i en stille stund ved Todbjerg Tårnet.
“I ved det jo godt, men jeg vil understrege igen – jeg vil gøre alt hvad der står i min magt til at denne udsigt ikke bliver ødelagt af en lufthavn”.

Forud for disse ord havde Leif Lahn Jensen holdt en skarp, provokerende og oprigtig tale til de sommerklædte borgere, der var mødt op til Grundlovsfesten. En tale der tydeligt forklarede at han synes der er nogle områder, hvor Danmark er knapt så yndigt. Hele problematikken med nedgørelsen af flygtninge blev vendt – vores behov for at signalere at vi har nok i os selv. Han kom også ind på den nuværende regerings fjernelse af fattigdomsgrænsen, der reelt betyder at man kan tage flere penge, fra de der har lidt – blot for at give det til de der har nok. Leif Lahn Jensen kom også ind på de massive nedskæringer på uddannelsessystemet. Nedskæringer han synes er en falliterklæring i forhold til ønsket om at blive et videnssamfund. Grundloven er en vigtig lov, der i Danmark giver os muligheder for at kæmpe for det vi tror på. Som fx vores fælles kamp mod lufthavnsplanerne.

Inden Leif Lahn Jensen tog mikrofonen, var der traditionen tro blevet blæst i jagthornene, og der var også blevet afviklet børnelege. Sækkevæddeløb med fokus på at komme først, men ikke mere end at børnene grinede højlydt når fødderne løb hurtigere end sækken.

Man havde også nydt den fantastiske mad, der som altid var populært. Aftensmad i det grønne, med fantastisk mad og drikke, skønne mennesker og lyden af børn der leger. Det er ægte sommer i Todbjerg. Og når man så, som afslutning, kan få balsam til ørerne af udendørs kammermusik, så er det man får det som Leif Lahn sagde – man kunne ønske sådan en aften aldrig stoppede.

Tak for en fantastisk aften, og god sommer!

Todbjerg Tårnets renovering

: 11/11/2015 00:07 :

Indvendig puds er fjernet fra mellem- og øverste etage. Der viste sig store skader på muren pga. fugt og frost. Efterfølgende er de indvendige overflader sandblæst.

Der var meget store revner i muren på mellemetagen, med fare for svigt i konstruktionen ved stærk storm.

Derfor er der etableret en nødvendig reparation, som sikrer bygningens stabilitet.

Revner er udbedret, ved at der er banket kiler ind i revnerne, som så er fyldt ud med ekspanderende mørtel. Endvidere er der etableret armeringsjern over revnerne, som er boret ind i væggen og indstøbt. Der er også udskiftet en mindre mængde mursten. Alt i alt skal der være hold på muren indvendig, så vi nu med fortrøstning kan gå vinteren i møde.

Til foråret skal vi gang med den udvendige renovering, som omfatter udkradsning og omfugning af murstensfacaden, samt udskiftning af beskadigede sten. Dette arbejde kræver stillads, hvilket er en dyr fornøjelse, så vi søger stadig fondsmidler hertil.

Renovering af kvaderstensfacade og indvendig puds skal senere udføres, når økonomien tillader dette.

Heldigvis er det muligt at udføre arbejdet etapevis!

Betydelige donationer fra Trygfonden, fra Nordeafonden og Frk. Constance Fuhr´s Fond har gjort en stor del af arbejdet muligt, vi er disse fonde stor tak skyldig.

Endvidere har vi tidligere modtaget et mindre bidrag fra Todbjerghus , som vi også vil takke for.

 

På Tårnlaugets vegne, Knud Overgaard Nielsen

Restaurering af Todbjerg tårnet​​​​

: 29/07/2015 19:45 :

Todbjergby.dk har modtaget følgende fra tårnlauget:

27 juli 2015
Det er ingen hemmelighed at tårnet trænger til en gennemgribende restaurering.

Murværket er i dårlig stand, og forfaldet er gået hurtigt de seneste år.

Nu har vi heldigvis fået nogle donationer fra Trygfonden og fra Nordea fonden, samt Frk. Constance Fuhr’s Fond.

Det rækker ikke til alle vore ønsker, men vi kan få lavet de mest nødvendige reparationer, og standse forfaldet.

Vi har begyndt at fjerne murpuds inde i tårnet. Det har givet en større forskrækkelse, idet der er betydelige frostskadet på den indvendige side. Derved fremkom revner i muren, samt store afskalninger af mursten, det ser helt faretruende ud. Vi har dog haft en murer med stor viden om gammelt murværk, han har beroliget os, men pointeret at det indvendige puds skal fjernes hurtigst muligt, og der skal delvist udfræses i fuger indvendigt og indlægges armering i form af rusfrit stål, og efterfølgende fuges med kalkmørtel. Dette bør ske her i efteråret.

Afrensning af det indvendige puds foretages af tårnlaugets medlemmer, og gerne med hjælp, såfremt nogen vil deltage heri.

 

Senere kommer det udvendige arbejde, med udfræsning og fugning. Også her skal der indlægges armering. Endvidere skal en del mursten udskiftes.

Det udvendige arbejde skal udføres i 2016.

Desværre medfører ovenstående, at tårnets indre ikke er så indbydende i den nærmeste fremtid, arbejdet skal udføres, så tårnet igen kan fremstå solidt og prydeligt.

Som det måske vil være bekendt, er der stjålet den ene af broncetavlerne i tårnet. Forholdet er politianmeldt, men hjælper næppe alverden.

 

På vegne af tårnlauget

Knud Overgaard Nielsen

 

« Side 1| 2 »