Aprilsnar 2016!

Aprilsnar 2016.

Fredag d. 18. marts var der mange lufthavnstruede borgere ved Thomasminde, der fik en henvendelse fra Kommuneplanlægning ved Århus kommune med følgende overskrift og indhold:

’Lad os planlægge vores fremtidige energi sammen’

 

Kort refereret handlede indholdet herefter om, at Århus K har det politiske mål at blive Co2 neutral i år 2030 ved hjælp af bl.a. vindmøller og solfangere (grøn energi)

 • ’Du ejer en ejendom i et område, hvor der potentielt kan opstilles vindmøller med en højde på 125 m.’
 • ’Du inviteres til at komme med idéer og forslag om vedvarende energi’.
 • ’Dine holdninger er værdifulde, fordi Aarhus kommune bliver bedre til at imødekomme lokale hensyn og behov’.

Aktiv deltagelse – udvikling af løsninger, som kan støtte lokalt byliv og natur.

 • Både hvis du er for eller imod, har vi brug for din medvirken.

 

Som enhver kan forstå, havde jeg nær fået krydderen i den gale hals!

Skulle vi nu også til at tage stilling til et politisk forslag om en vindmøllepark ved Thomasminde? Vi havde da ellers fået den opfattelse, at det var en lufthavn, byrådets flertal ville placere i vores baghave?

Hvad er det lige, der sker der inde på rådhuset?

Er det måske en for tidligt fremsendt, meget dårlig aprilsnar?

Eller har ’luftens helte’ – borgmesteren og rådmanden – fået flyskræk?

En vindmøllepark i stedet for en lufthavn?

Eller hvad med et kommunalt vådområde?

Årsagen er nok snarere den, at vi lufthavnstruede borgere ved Thomasminde i en kort periode har været uden politisk bevågenhed i afdelingen for teknik og miljø, mens rådmand Kristian Würtz med sædvanlig iver havde travlt med at markedsføre et andet stort projekt om fremtidens grønne energi i Århus.

Vores ’særlige status’ som lufthavnstruede borgere blev ’glemt’ i farten og er sikkert allerede placeret i afdelingen for T & M sammen med et hav af andre sager, stemplet med betegnelsen møgsager.

Det er naturligvis ikke henvendelsens indhold angående vind – og solenergi i Århus, mit indlæg handler om, tværtimod.

 

Henvendelsen indeholder jo netop de elementer, vi som borgere i Århus-Nord i forbindelse med lufthavnssagen har savnet og efterlyst: Information og ønske om reel borgerindflydelse i politiske beslutningsproces.

Mit indlæg handler derimod om det politiske ansvar for at vi lufthavnstruede borgere, midt i vores voldsomme frustration og følelse af magtesløshed over for et vandvittigt og altødelæggende lufthavnsprojekt skal opleve at få et nyt tilbud – en vindmøllepark ved Thomasminde.

Det er her, den politiske kæde springer af, og de ansvarlige politikere udstiller i fuld belysning efter min mening, mangel på godt politisk håndværk og timing.

I henvendelsen ser vi følgende efter min mening, væsentlige elementer:

 • Dialog og debat.
 • Ejer af en ejendom.
 • Invitation til høring.
 • Idéer og forslag.
 • Imødekomme lokale hensyn og behov.
 • Aktiv deltagelse.
 • Udviklingen af løsninger.
 • Støtte lokal byliv og natur.
 • Steder der egner sig bedst.
 • Håber at høre fra dig.

 

Burde efter min mening indgå i en hver folkevalgt politikers habitus, inden projekter markedsføres.

I denne sammenhæng, er det relevant at nævne, at borgmesterens aktuelle lufthavnsprojekt er det største politiske projekt, nået århusiansk byråd har skullet taget stilling til.

Både hvad angår økonomi og omfattende konsekvenser for tusindevis af borgers dagligdag. I særdeleshed i Århus-Nord

Vi har desværre, trods gentagende henvendelser kun mødt politisk tavshed om lufthavnsprojektet. Hensynet til erhvervslivets interesser har som et politisk mantra tilsyneladende haft større vægt?          Tænk hvis de før omtalte elementer fra den aktuelle henvendelse, fra starten af havde indgået som processfremmende elementer i borgmesterens lufthavnsprojekt? Så kunne vi tusindevis af lufthavnstruede borgere måske havde fået borgmesteren til at svare på følgende spørgsmål:

Prøv at forklare os det rimelige i, at flere tusinder familier i al evighed som stavnsbundne borgere må sige farvel til en tilværelse i et dejligt og velfungerende lokalområde med stort fællesskab i trygge rammer for både unge og ældre borgere. Blot pga. af dit meget tvivlsomme lufthavnsprojekt?

Når den politiske beslutningsproces stoppes, starter det politiske magtmisbrug. Det føler vi os som borgere i NV-Aarhus i høj grad udsat for i forhold til lufthavnssagen?

Den føromtalte nye henvendelse til os varsler måske nye tider i et fremtidigt forbedret samarbejde mellem folkevalgte politikere og borgere i Aarhus?

Det vil utvivlsomt vise sig ved det kommende kommunalvalg, som allerede nu kan ses i blinkende politisk neon i 2017-horisonten?

 

På borgernes vegne, Knud Aagaard

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.