Todbjerg Tennis – og Petanqueklub

Sommeren 1990 anlagde en gruppe borgere en tennisbane ved forsamlingshuset. Nogle år senere blev en petanquebane anlagt ved siden af. Begge anlæg passes af nedenstående bestyrelse, der også tager sig af tilrettelægning af spilletid og arrangementer.

Foreningen arrangerer desuden hvert Grundlovsfest ved Todbjergtårnet.

Medlemstallet er ikke stort, hvilket har den positive virkning, at det næsten altid er muligt at få spilletid på banerne.

Priserne for medlemskab er beskedne. 200kr/år for et familiemedlemsskab og 100kr for enkeltpersoner. Ønsker man kun, at benytte petanquebanen koster livsvarigt medlemskab 100kr. Så det kunne blive familiens nye motionsfelt – måske har du eller dine børn et ubrugt talent, der er værd at afprøve. Nye medlemmer der ønsker det, tilbydes 1-2 timers instruktion og regelindføring.

Skulle ovenstående have din interesse, kan du henvende dig til nedenstående.

Bent Hald 86 999578

Jørgen Steen Hansen 86 999026

Frank Nielsen 86 9999576

Knud Overgaard Nielsen 86 9999762

Lars Dalsgaard 86 999561

Poul Jeppesen 86 999669