Kæmpemøller og lufthavn

”Lad os sammen planlægge vores fremtidige energi ” sådan en overskrift dukkede op på E-boksen. Afsenderen var fra Aarhus kommunes afdeling for Teknik og miljø. Det lød jo umiddelbart fint og meget demokratisk. Men allerede underoverskriften ”Vindmøller og solenergianlæg” gav anledning til en vis betænkelighed – og det var der grund til, for kort efter mødes ordene: ”Sendt til dig til fordi du bor i en afstand af 750m, hvor der potentielt kan opstilles vindmøller med en højde på 125m”. Nå – mange tak.

Baggrunden forklares med et kommunalpolitisk mål om, at byen skal blive CO 2 neutral i 2030.

Den problematik har vi oplevet før herude i Todbjerg og i andre af kommunens landsbyområder. For bare 6 år siden lød det samme kommunale budskab, dog uden solenergi. Det forvoldte en større debat, som endte med at de kommunale politikere erkendte at kæmpevindmøller hører ikke hjemme i en tætbefolket bykommune. Citat Rådmand Simsiek. Fra JP (2011?) ”Store vindmøller hører hjemme på havet eller langs motorveje, hvor der i forvejen er et højt støjniveau. Spørgsmålet er om hver enkelt kommune nødvendigvis skal bidrage med vindmøller, når der findes kommuner med bedre plads, som gerne vil have dem”.

Siden er der så blevet ansat en ihærdig projektleder i Christian Wurtz Teknik og Miljø forvaltning, som har fået udarbejdet et omfattende materiale, der kan ses på nettet www.voresenergi. Og der er allerede planlagt en række møder i de berørte områder med diverse fagfolk, som skal prøve at sælge det pænt indpakkede, men ubehagelige budskab til os herude.

Substansen er nøjagtig som sidst. Vindmølle- områderne er de samme som udpeget i kommuneplan 2009, og desuden suppleret med en oversigt over alle mulige områder, der ligger inden for 500 m grænsen for 125m høje møller.

Så der er lagt op til en ny debat om kæmpevindmøller, hvor den samme argumentation vil komme fra tilhængere og modstandere – forhåbentlig med det samme resultat. Tilhængerne er dem som formentlig kan se en god tilskudsforretning i den industrivirksomhed som en vindmølle reelt er. Og måske også de der mener at den mikromale globale CO 2 gevinst overstiger de ulemper som de lokale vindmøllemodtagere må døje med. Det kan være solnedgang gennem roterende møllevinger, omfattende støjproblemer, og et smukt dansk landskab som forstyrres af op til 150m høje industrivirksomheder. Så det ligner endnu et kommunalt eksempel på et mere prestigeorienteret end borgervenligt projekt.

Så det er det en gammel problematik helt forfra igen. Og om det er et udtryk for hele det Aarhuspolitiske spektrums holdning vides ikke, men det kan vel med god ret forventes, at et så omfattende projekt har været til politisk høring i byrådet.

For Todbjergs vedkommende er det specielt grotesk. En uafklaret lufthavnsdebat er stadig i fuld gang, og kan nu suppleres med en diskussion om opstilling af vindmøller – i samme område. Så vi føler os noget udsatte, og må altså endnu en gang leve med forhold som skaber usikkerhed om vores naturværdier og forringede økonomiske ejendomsforhold.

Det er vi ikke ene om. Vi har efterhånden overalt i kommunen de senere år set, at prestigeprojekter i meget højere grad end nogensinde før forringer borgernes levevilkår både omkring vores bosteder, pædagogiske og sociale forhold, trafikvilkår og i høj grad anvendelsen af vores skattekroner de forkerte steder. Og der mærkes tydeligt rundt omkring i vores samfund en stigende kritisk holdning til den siddende forvaltnings mange dyre og problematiske projekter.

Så det forekommer at være på tide, at der bliver sadlet om til en mere borgervenlig administration. I 2017 skal der være valg, så her er muligheden for at få stemt politikken lidt ned på jorden. Og hvis ikke de eksisterende politiske partier viser den fornødne vilje, kunne en ny borgerliste være velset. Så skulle nogle have mod og kræfter, så ser det ud til, at det politiske rum er der.

I Todbjerg må vi og de andre ramte landsbyområder i første omgang nøjes med at kæmpe, håbe og opfordre de siddende politikere til hurtigt at lære af historien og genbruge erfaringerne fra 2010, så både de og vi slipper for at bruge både tid, ressourcer og kommunale penge på at skubbe en gammel karrusel i gang.

Og så også lige forklare hvordan, man vil fordele både fly og vindmøller på de samme arealer.

 

Poul Skovbjerg Jeppesen

Gl. Møllevej 9 Todbjerg

8530 Hjortshøj

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.