Kommunal debat på Todbjerg Torv

Som annonceret var der indkaldt til debat/kaffemøde mellem Århus Kommunes Teknik og Miljøafdeling, og borgerne i Todbjerg, lørdag d. 9/4 kl 13-15.

Og det havde en del borgere takket ja til. Således mødte der omkring 10-15 af byens borgere op, for at debattere vedvarende energi i form af vindmøller og solenergi.

Og ikke mindst debattere hvordan og hvor placeringen af eventuelle vindmøller og solcelleanlæg skal ske. Flere af de fremmødte var også dukket op for at se det nyudnævnte “Todbjerg Torv”, da man slet ikke vidste at byen har et torv.

_DSC0477webSet i lyset af den pågående lufthavnsdebat, var der ingen tvivl om at Todbjergs borgere var fremme i skoene med deres argumenter. Der var delte meninger om hvorvidt man skulle have vindmøller eller ej, og hvordan man i kommunen overhovedet kunne tænke på at starte en sådan debat, så længe man ikke havde afgjort om man vil gå videre med planerne om en lufthavn eller ej. Alle spørgsmålene blev besvaret med forståelse for de følelser der ligger bag Todbjergborgernes meninger.

Fra Århus Kommunes Teknik og Miljø deltog Christina Friis-Hasché og Sol Strømbo Hansen. Og de fik på bedste vis forklaret hvad meningen med det hele var. Og efterhånden som borgerne fik hørt sammenhængen, faldt paraderne lidt ned. I Todbjerg har man desværre været vant til en noget amputeret demokratisk proces omkring lufthavnssagen, hvor man på det nærmeste har følt sig kørt over, og ikke har følt at politikerne har villet høre borgerne. Nogen vil mene at der slet ikke har været nogen demokratisk proces, men udelukkende lobbyisme.

Men sådan er det ikke med debatten omkring solceller og vindmøller. Det viser sig nemlig, at dette møde er starten på en demokratisk proces. I denne fase er man ude for at høre de borgere, der bor i områder der er udpeget af kommunen, om deres holdninger til, hvilke kriterier man skal arbejde videre med.

Skal man placere solcelleanlæg i bynære områder, i åbent landskab eller i tekniske landskaber? Skal man placere møller på 150 meter eller er det bedre med flere møller på 60 meter?

Og hvilke kriterier skal man arbejde ud fra når man afgør, hvor disse møller bedst placeres i kommunen? Og det blev der udtrykt stor ros for under dagens debatmøde._DSC0466web

Under dagens debat blev der ytret mening om at det vil være forkert at udlægge landbrugsjord til store møller og solcelleanlæg, mens andre synes et vigtigt kriterie var at man kigger på placering af kommunens nuværende møllepark. I dag ligge alle kommunens 21 vindmøller i Århus Nord området, og alle 21 møller kan ses fra Todbjerg Tårnet. Så man føler nok at man med rette kunne melde hus forbi i forhold til placering af møller her. Et andet argument var at man helt klart også skal se på det visuelle billede. Og det er man fra kommunens side også med på, skal være en del af debatten. Således ligger der som en del af materialet et kort, der viser bl.a. områder med særlig god landskabskarakter. _DSC0454web

Dagens debat fik også slået en streg under, at man ikke skal se debatten om vedvarende energi som en politisk maveplasker, nu hvor man samtidig diskuterer placering af lufthavn. Denne debat er præcis den måde en ægte demokratisk proces skal foregå på. Så kan man jo altid mene at lufthavnsdebatten er en politisk maveplasker.

Næste skridt i debatten er en workshop, hvor man som borger kan få lov at komme til orde med sine holdninger, og være med til at opstille de kriterier der skal bruges når kommunen skal udpege områder hvor sådanne anlæg må opstilles.

Det finder sted d. 18/4-2016 kl. 17-21 i Mejlby Forsamlingshus. Og jo flere der dukker op fra Todbjerg, jo mere bliver vi hørt.

Læs mere her: https://voresenergi-aarhus.dk/files/Dokumenter/Debatfolder_VE-anlaeg_i_Aarhus.pdf

/Dan

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.