Lufthavnsdebatten er for alvor i gang

Todbjergby.dk har modtaget følgende indlæg fra Poul Jeppesen:

Thomasminde_LAmax_nat_2900m_bane_til_Flyerbrug

På dette kort ses støjgrænserne for natflyvning. Det bemærkes, at i forhold til Miljøstyrelsens anbefalinger, må der ikke være beboelse i områder, der har over 55 dB støj opsummeret hen over et døgn, 60 dB for “spredt bebyggelse i åbent land”. Læs mere her.

Skærmbillede 2015-05-29 kl. 11.31.01

På dette kort ses de overordnede flybevægelser indtegnet i “bløde kurver”.

Lufthavnsdebatten er for alvor i gang

Ingen kan være i tvivl om, at hvis en lufthavn bliver etableret ved Thomasminde får det voldsomme konsekvenser for både kultur og natur i det meste af Aarhus Nord. Og logisk nok, jo tættere man er på lokaliteten desto værre bliver konsekvenserne.

Analysefirmaet Grontmij har udarbejdet en rapport til Aarhus kommune, hvor det fremgår hvilke problemer der skal løses hvis en lufthavn skal etableres.

Det anbefales at læse ”Sammenfatningsnotat” i analysen – det giver overblik over projektet og dets konsekvenser.

Man bør have i mente, at alle rapporter af denne karakter tilpasser sig betalerens ønsker – altså i dette tilfælde Aarhus Kommune.

Thomasminde placeringen er den klart mest problematiske pga. terræn forhold og Kultur/natur forhold. – Det virker utænkeligt, at der kan opnås tilladelser og dispensationer til de i rapporten mange nævnte forudsætninger for etablering af en lufthavn.

Poul Jeppesen

Vedhæftet links til analysen, underskriftindsamling og facebookside om lufthavn:

Hovedside omkring rapporten
Facebookgruppe mod ny lufthavn
Underskriftsindsamling “Nej til ny lufthavn”
Todbjergs egen facebookgruppe (kræver login)

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.