Referat fra møde i Todbjerg projektgruppen august 2013

PROJEKTMØDE

Forsamlingshuset mand. 12.08. kl. 19.30

Deltagere                                                                                                                                                                                       Knud Overgaard , Michael Krogh Hansen, Peter Boller, Jørgen Sten Hansen , Lisette Ågaard, Poul Skovbjerg Jeppesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Fraværende: Ivan Overgaard Jakobsen, Arne Illeborg, Christian Ernstsen

Dagsorden.

  1. Regnskab o.a. vedr. fondstildeling
  2. Færdiggørelse af informationstavler
  3. Færdiggørelse af pavillon og inventar
  4. Aftale med forsamlingshus vedr. fremtidigt tilsyn og vedligehold af de nye faciliteter.
  5. Aktivitetsplads – prioritering af redskaber – igangsætning af søgeproces.
  6. Evt
  7. Næste møde

Ad 1.                                                                                                                                                                                                       Regningstekst fra Peter Boller korrigeres til 6 stk. borde/bænkesæt og 5 bænke til pavillon.
PJ færdiggør fondsskema vedr. projektforløb og med anmodning om udbetaling af de tildelte midler.AI leverer billeder af borde/bænkesæt, bænke i pavillon, p- plads og informationstavler der vedlægges fondsskema.

Ad.2.                                                                                                                                                           PB har fremstillet standerne til Informationstavler til Forsamlingshus og tårn. Opstilling påbegyndes midt i august. Leo arbejder med grafisk opsætning af tekst billeder og kort over stiføring.
PB finder akryl eller glas til afdækning af plancher.

Ad.3.

PB forventer at taget er færdiggjort inden 1.sept.
Vi leder stadig efter en gl. oliebeholder der kan bruges til grill (JH)

Ad.4.

PJ foreslog at alle udefaciliteter – også boldbaner fremover skulle tilses og vedligeholdes af et udvalg der sorterer under Forsamlingshuset. MK tager strukturforslaget på til næste møde i Forsamlingshus-bestyrelsen.

Ad. 5

Projektgruppen næste arbejdsfelt bliver etablering af Aktivitetsplads ved Forsamlingshuset. Der er lavet tegninger og forslag til redskaber og placering. Arbejdet vil blive udført i det tempo økonomien tillader. PB bliver leverandør til redskaberne.

Ad 6

Kommunens Grønne råd kommer på besøg onsdag 28.august for at se vores projekt – komarken og vores landsby generelt. LD, JH og PJ guider.

Ad 7

Onsd. 18.9. kl. 19.30 i Forsamlingshuset

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.