Referat fra todbjergprojektet

Et landsbyprojekt – Todbjerg

Møde i Sognegården mandag d. 18. marts. kl. 19.30.

Deltagere: Lisette Ågaard, Jørgen Steen Hansen, Knud Nielsen, Michael Krogh, Peter Boller, Poul Jeppesen.
Afbud: Arne Illeborg, Ivan Overgaard, Lars Dalsgaard, Christian Ernstsen.

Dagsorden:

1. Hjemmeside og kommunikation.
Mail-liste, fast information, aktivitetsplan, links o.a. (CE) Sogneblad (PJ)

2. Etablering af sti – status (PJ)

3. Pavillon (PB)

4. Indvielses- arrangement 14.apr. kl. 14. (PJ)

Program – servering – information

5. Natur/erhvervsstyrelsens fondstildeling på 50000kr. P-plads(JH)

6. Samarbejde med menighedsråd (shelter og sti (IO)

7. Evt.

8. Næste møde.

Ad1.
Både indhold og brug af hjemmesiden udvikler sig hurtigt. CE havde leveret en fin skr. beskrivelse heraf. (Foreslås indsat i referatet til hjemmesiden)

Ad2.
Stien er tæt på at være færdig. Den har allerede fået mange anerkendende bemærkninger. Informationstavler i forbindelse stien om natur og kultur forventes opsat inden 1. juli.

Ad3.
Fundamentet er ved at blive lavet. De bærende stolper er leveret og er ved hjælp af frivillig arbejdskraft ved at blive afbarket. Vejret har desværre forsinket arbejdet.

Ad4.
Program for dagen (vedhæftet) er sendt til Sognebladet og kommunens repræsentanter. (PJ)
Information: MK og PB sætter informationsskilte op ved indfaldsveje. Sognebladet (PJ), Hjemmeside og E-mail (CE) Facebook (MK). Information til institutioner? Lodsejere får særlig indbydelse (PJ)

PJ byder velkommen og siger lidt om projektet. KN, PJ og ? går med på stivandring. LÅ og JH arrangerer ”Mystik i Troldeskoven” for børnene
JH sørger for indkøb af pølser, øl og vand.

PB arrangerer pandekagebagning.
LÅ indkøber vin til gaver til lodsejere og kommunale folk.
Vinen suppleres med Todbjerg – bøger (KN og PJ leverer)
Vi mødes kl. 12 på indvielsesdagen.

Ad5.
P- plads foran tennisbanen mangler kun pålægning af ral før den er færdig. Prisen for arbejdet er 14.800kr, hvilket svarer til det budgetterede. Endvidere er aftalt pålægning af ral på vejen i økonomisk samarbejde med Forsamlingshuset. (JH) Alle regninger vedr. fondstildelingen skal foreligge inden 1.7. 2013.

Ad6.
Tilslutningssti fra kirkearealet er etableret.

Ad8.
Næste møde mand. 6.apr. kl. 19.30 i Sognegården. KN står for kaffen.

Ref. PJ

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.