Todbjerg Tårnets renovering

Indvendig puds er fjernet fra mellem- og øverste etage. Der viste sig store skader på muren pga. fugt og frost. Efterfølgende er de indvendige overflader sandblæst.

Der var meget store revner i muren på mellemetagen, med fare for svigt i konstruktionen ved stærk storm.

Derfor er der etableret en nødvendig reparation, som sikrer bygningens stabilitet.

Revner er udbedret, ved at der er banket kiler ind i revnerne, som så er fyldt ud med ekspanderende mørtel. Endvidere er der etableret armeringsjern over revnerne, som er boret ind i væggen og indstøbt. Der er også udskiftet en mindre mængde mursten. Alt i alt skal der være hold på muren indvendig, så vi nu med fortrøstning kan gå vinteren i møde.

Til foråret skal vi gang med den udvendige renovering, som omfatter udkradsning og omfugning af murstensfacaden, samt udskiftning af beskadigede sten. Dette arbejde kræver stillads, hvilket er en dyr fornøjelse, så vi søger stadig fondsmidler hertil.

Renovering af kvaderstensfacade og indvendig puds skal senere udføres, når økonomien tillader dette.

Heldigvis er det muligt at udføre arbejdet etapevis!

Betydelige donationer fra Trygfonden, fra Nordeafonden og Frk. Constance Fuhr´s Fond har gjort en stor del af arbejdet muligt, vi er disse fonde stor tak skyldig.

Endvidere har vi tidligere modtaget et mindre bidrag fra Todbjerghus , som vi også vil takke for.

 

På Tårnlaugets vegne, Knud Overgaard Nielsen

Dette indlæg blev udgivet i Tårnlauget. Bogmærk permalinket.