Bestyrelsen

 

Bestyrelsen kan kontaktes ved at sende en e-mail til todbjerghus@gmail.com
Formand: Kaj Jensen
Præstemarken 8, Todbjerg
Næstformand:  Michael Johanson
Bøggildsvej 2, Todbjerg
Sekretær:  Thomas Hvid
Grimsbrovej 15, Todbjerg
Bestyrelsesmedlem: Gitte Ustrup
Bøggildsvej 13, Todbjerg
Bestyrelsesmedlem: Torben Jensen Fugl
Bøggildsvej 3, Todbjerg
Kasserer: Ib Sørensen (Formelt ikke medlem af bestyrelsen)
Bakkevej 1, Todbjerg