Ansøg om økonomisk bidrag

_DSC6897web

Da foreningens formål er at støtte landsbyfællesskabet i Todbjerg, så kan foreningen give økonomisk støtte til aktiviteter, som støtter op om dette.

Skriv en kort ansøgning, som beskriver aktivitetens formål og indhold samt ønsket beløb. Send den til todbjerghus@gmail.com. Den vil så blive behandlet af bestyrelsen på næste møde. Bestyrelsen beslutter, om der kan gives økonomisk støtte, og i givet fald hvor stort støttebeløbet bliver.

Der er ikke afsat et fast årligt beløb til støtteformål, da beløbet afhænger af overskuddet fra driften af ejendommen Todbjerghus samt medlemmernes bidrag i form af kontingenter. Derfor vil beløbet ændre sig fra år til år