Generalforsamling 2017

Referat fra Generalforsamling i Todbjerghus 

Onsdag d. 29. marts 2017 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse og bestyrelses-suppleant 

6. Valg af revisorer og revisor-suppleant 

7. Eventuelt 

1. Valg af dirigent: Flemming Mogensen.

2. Formandens beretning ved Kaj Jensen.

Det forgangne år har efter bestyrelsens opfattelse været et godt og aktivt år, hvor den nye bestyrelse har fået god fod på opgaverne i Todbjerghus.

Året der gik 

 • Vi har fået strammet op omkring proceduren for årlig aflæsning af varme og vand, så forbruget aflæses primo året, således aconto beløbet bliver afstemt med faktiske forbrug. Det har betydet, at lejernes gæld til foreningen er blevet nedbragt til begge parters glæde.
 • Foreningen har fået en ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring tilpasset foreningen, så foreningen kan få dækket eventuelle krav mod foreningen. Vi har fortsat en brand og ejendomsforsikring.
 • Erhvervslejemålet: Vi er glade for at have Sami som en aktiv lejer, der har gjort restaurantlokalet meget mere indbydende. Sami har også holdt flere musik-events med levede musik, hvor primært unge har kunnet mødes over pizza og sodavand. o Erhvervslejer har hidtil kun indbetalt 4.000,- ud af det aftalte 12.000,- i depositum, da man gerne ville hjælpe en ny lejer godt i gang. Vi har været i dialog med lejer, og der er nu indbetalt det manglende.
 • Privat lejemålet: Her har vi også et par gode lejere. Der er kommet nyt gulv i køkkenet.
 •  Udvendigt: Vi har fået lavet dræn omkring kælderen, da der sivede fugt ind i kælderen. Den gamle kedelige trappe op til det nu tilmurede indgangsparti er fjernet, og hussoklen er repareret.

Arrangementer og initiativer 

 • Opsætning af Nabohjælpskilte i og omkring Todbjerg var et godt forslag, som vi fik på sidste generalforsamling, og som bestyrelsen tog op. Vi har indkøbt skilte, beslag og jernstolper og opsat dem. Der er indhentet skriftlig godkendelse fra berørte lodsejere, og vi har indsendt samtykkene til Aarhus Kommune, som har givet os en formel godkendelse. Tak til alle lodsejere for deres velvilje. Og tak for den meget positive opbakning fra byen til initiativet – der er desværre flere, som i gennem tiden har været berørt af et eller flere intimiderende indbrud. Både DR og Politiet oplyste her i marts, at systematisk nabohjælp kan forebygge hver femte indbrud.
 • Traditionen tro, holdt vi juletræstænding første søndag i advent med fællessang omkring det oplyste juletræ i anlægget, hvor vi også informerede om Nabohjælpsinitiativet. Tak til Søren Skov for at levere et fint juletræ til byen. Og tak til ”nabo” Peter for at levere strøm til julelyset på træet. Og ikke mindst tak til Sami for at vi måtte være i pizzariet, hvor vi serverede gløgg og æbleskiver – samt pizza slicer til de rigtigt sultne. Og tak til vores lejer Anne-Mette, som hjalp til.
 • På Todbjergbys hjemmeside har Todbjerghus fået sit ejet sub-site, hvor vi informerer om, hvad Todbjerghus er for en forening, hvem der er i bestyrelsen, samt fotos af Todbjerghus op igennem tiden – hvis I ikke allerede har været inde og kigge, så kig forbi siden.
 • Over årene har vi set en faldende antal medlemmer i foreningen, hvorfor vi i år har taget initiativ til at udsende en flyer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen for at gøre opmærksom på, at vi alle har brug for Todbjerghus for at holde gang i det frivillige arbejde i byen og holde selve Todbjerghus i fin stand, da det har en central placering i byen.

Støttemidler 

 • Til julebanko i Forsamlingshuset, har Todbjerghus sponsoreret med en flot købmandskurv.
 • Foreningen har bidraget til nye vinduer i Forsamlingshuset. Ruderne er støjdæmpende af hensyn til naboerne, når der holdes stor fest i huset.
 • Foreningen har sponsoreret leje af forsamlingshuset samt rengøring til Anne-Mettes flotte Halloween arrangement, hvor op i mod 100 deltog i en fantastisk eftermiddag. Mange tak til Anne-Mette for det flotte initiativ.

Kommende aktiviteter 

 • Dan er i dialog med os, om foreningen kan give støtte til et initiativ med at få lavet en Todbjerg by præsentationsvideo, som viser de mange gode arrangementer, der foregår i byen. Mere om dette senere på generalforsamlingen.
 • Vi har også talt med Dan, om byens hjemmeside kunne få en notifikationsmulighed, så man får en mail, når der bliver lagt en ny begivenhed på hjemmesiden. Dan har arbejdet på at få opgraderet, og det er lige på trapperne. Tak til Dann for indsatsen.
 • Træterrassen i den private lejemål er råddent og skal derfor renoveres.
 • I det private lejemål er vi i gang med at fjerne det gamle badekar fra vaskerummet, så der bliver plads til både vaskemaskine og tørretumbler, så vi undgår, at der bliver hængt fugtigt tøj til tørre indendørs.

Alt i alt har det været et ret aktivt år, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke en stor tak til medlemmerne af bestyrelsen samt vores kasserer for jeres aktive og konstruktive involvering i foreningens arbejde, så vi får eksekveret på vores beslutninger. Også tak fordi I altid er parate til at påtage jer store som små opgaver i løbet af året – selvom jeg ved, I forvejen er nogle ret travle mennesker.

Spørgsmål til beretningen: Der blev spurgt, om fortovskanten ud til selve fortovet ikke også kunne blive lavet. Bestyrelsen tager dette forslag op i 2017, så det kan laves i forbindelse med, at vi i forvejen har besøg af en håndværker.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Revideret regnskab: Herefter var der fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved Ib Sørensen.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse: Michael Johansson og Thomas Hvid er på valg og begge blev genvalgt. Torben Fugl blev valgt som suppleant, og Mette Snog blev også valgt som suppleant.

6. Valg af revisorer: Flemming Mogensen blev valgt som revisor. Poul Jeppesen er den anden revisor.

7. Eventuelt: 

Dan Knudsen og hans kones datter, Melissa, vil gerne lave en præsentationsvideo om Todbjerg, byens liv og aktiviteterne i byen. Den skal primært laves i fritiden med lidt sponsorstøtte fra Todbjerghus. Ideen er, at de gerne vil besøge forskellige steder i Todbjerg, hvor der er aktuelle aktiviteter, og den skal strække sig henover året. De er nu i gang med at samle tilladelser ind, og de får rigtig positive tilbagemeldinger. Per Aagaard vil gerne lave baggrundsmusik til videoen. Ideer og indspark modtages gerne af Dan og Melissa. Videoen skulle gerne være færdig i år.

Referent: Annemette Drescher