Todbjergtårnet og Tårnlauget

Hvad er Todbjerg Tårnet – de to tavler

Todbjerg Tårnets historie i super kort form kan læses på de 2 tavler inde i Tårnet.

Første tavle:
TODBJERG MØLLE SANK I GRUS, RAMT AF LYNET D. 15 JUNNI 1918
DEN SÅES SÅ VIDEN OM LANDE.
HANS EGGERT EMIL JESSEN, EJER AF SKÅRUPGÅRD OG
GERDA JONSDATTER FINSEN, HANS HUSTRU, REJSTE DENNE VARDE
PÅ DENS TOMT, OD GAV DEN AT FREDE TIL TODBJERG KOMMUNE
D. 15 JUNI 1919.
BEBOERNE I TODBJERG SATTE DENNE TAVLE.

Anden tavle:

STORMEN VÆLTEDE VARDEN 22 AUGUST 1926
BEBOERNE I TODBJERG MEJLBY KOMMUNE
LOD DA OPFØRE DETTE TÅRN OG
BYGGEUDVALGET OVERGAV DET TIL BIDRAGYDERNE
D 15 JUNI 1927.

Tårnets historie

Baggrunden var følgende: Todbjerg mølle blev bygget omkring 1850. Seneste ejer var møller Laurits Pedersen. Han var tillige en kendt folketingsmand.

Da møllen var brændt i 1918, besluttede den daværende ejer af Skårupgård, Hans E. E. Jessen at et vartegn måtte der være på bakken. Så kunne han få landkending når han kom med postbåden fra København. Jessen var landstingsmand.
Varden blev bygget af store egestammer fra Skårupgård skov.
Imidlertid holdt varden ikke til tidens tand, der jo som bekendt, aldrig bliver trukket ud.

Nu var beboerne i Todbjerg om omegn blevet så godt tilpas med at der skulle være et vartegn på møllebakken. Dermed opstod tanken om at bygge en varde i granit og mursten – et tårn.

Resultatet ser vi hver dag, her mere end 85 år efter indvielsen. Ganske vist er tidens tand også efter tårnet, men end står det på sin plads.

Tårnet er et kendt og yndet udflugtsmål, alle er velkomne til at besøge tårnet og arealet omkring dette med borde og bænke, et herligt mål for en familietur med kaffe og medbragt kage, kaffen skal man selv medbringe, der er ingen udskænkning af hverken svage eller stærke drikke, bortset fra grundlovsdag.

Grundlovsfest ved tårnet

Tårnet danner ramme om grundlovsfest hvert år. Her er det tennisklubben der har fået den eksellente ide at holde grundlovsfest, der et stort tilløbsstykke hvert år d 5 juni.

Pentagram og aftegning på muren over døren

En del besøgende har undret sig over symbolet ved indgangen til tårnet, den femtakkede stjerne (pentagram).

Penta kommer af græsk for fem. Pentagrammet er et ældgammelt hedensk symbol, bl. a. et frugtbarhedssymbol. Det hat været brugt som ikon for både religiøse og okkulte betydninger.

Pentagrammet har ofte været brugt til at påkalde ånder fra oververdenen- eller underverdenen, herunder også som satanisk symbol, hvilket dog ikke er i tråd men den oprindelige betydning.

Symbolet har gennem tiderne været anset for at have magiske egenskaber, og er i den forbindelse brugt som beskyttelse mod ulykker ved indgange til bygninger.

Vi kan forestille os at murer Jakobsen, som byggede tårnet, har tænkt som så: først nedbrændte møllen, siden væltede stormen varden, der var opført på mølletomten. Derfor kunne der være brug for en hjælp fra højere magter, for at tårnet skulle bestå i fremtiden.

Aftegning over døren

Her er der ingen mystik. Der er brugt sorte mursten, der stammer fra den nedbrændte mølles fundament, disse sten var godt sværtede og indfarvede efter branden i 1918. De sorte sten er da indmuret så de danner en silhuet af den gamle mølle. Desværre er det ikke så tydeligt i dag, men det kan dog observeres. Når man kender historien er det ikke vanskeligt at se.

Der er også en mørk aftegning på muren over møllesilhuetten, det skyldes enten dryp fra kobbertaget, eller/og sortfarvning fra øverste dæk, der evt. kan indeholde slagger fra tilslag.

Læs mere om tårnet i Todbjergbogen

En mere udførlig omtale af Tårnet kan læses i Todbjergbogen (sider af Todbjergs Historie).
Bogen kan bl.a. købes hos Tårnlaugets medlemmer.

Todbjerg tårnets bestyrelse

 

Navn Adr. Telefon Mobil Mail
Knud Overgaard Nielsen Bøggildsvej 9 86 99 97 65 21 66 32 65 mail
Henrik Sørensen Lille Todbjerg  9 40 88 66 32 mail
Søren Lundgaard Lauersen Bøggildsvej 17 86 99 90 21 50 59 90 21 mail
Vibe Boye Lisberg Bøggildsvej 14 86 99 90 05 30 66 60 21 mail
Karen Uldall Aagaard  Engtoftevej 10 86 99 90 01  20 99 90 01 mail
Søren Wümpelmann Juhl Skårupgårdsvej 101 25 37 40 48 mail
Poul Sørensen Hæstvej 3 86 99 90 03 21 48 34 10 mail
Kurt Nørgaard Hæstvej 4 86 99 90 12 40 10 90 12 mail
Mogens Sørensen Klokbakken 13 86 99 94 37 40 18 89 29 mail
Grethe Snog Engtoftevej 8 86 99 90 09 40 29 13 13 mail
Torben Buch Rasmussen Korsvej 6, Bendstrup 86 99 82 20 4010 47 37 mail