Turist i Todbjerg!

Velkommen til Todbjerg!

Todbjerg-gruppen arbejder pt. på at etablere en såkaldt “trampesti”, hvor turister og lokale kan komme rundt i den dejlige natur, vi har her på grænsen mellem by og land. Der arbejdes sideløbende på at etablere forskellige aktivitetsområder, i første omgang en hytte ved forsamlingshuset, hvor brugere af forsamlingshuset og besøgende til området kan mødes i tørvejr og læ.

På denne side kan du følge projektets fremdrift, og læse referater og se billeder m.v.

En tidlig forårstur på den nyanlagte trampesti

Todbjergby.dk’s hoffotograf Arne Illeborg har her primo marts 2013 afprøvet den nyanlagte trampesti, og ruten er visuelt dokumenteret nedenfor.

Den foreløbige konklusion er at stien er god at gå på, men at man bør tage passende fodtøj på for at sikre at turen bliver en nydelse!

Todbjerg sti-6728 Todbjerg sti-6730 Todbjerg sti-6733 Todbjerg sti-6726 Todbjerg sti-6721 Todbjerg sti-6723