Referat fra møde i todbjerggruppen 25/2-2013

Projektgruppen

Referat – møde i Sognegården mandag d. 25. februar kl. 19.30.

Deltagere. Lisette Ågaard, Jørgen Steen Hansen, Knud Nielsen, Ivan Overgaard, Lars Dalsgaard, Michael Krogh, Peter Boller, Christian Ernstsen, Poul Jeppesen.

Afbud. Arne Illeborg

Dagsorden:

1. Hjemmeside og kommunikation.

Mail-liste, fast information, aktivitetsplan, links o.a. (CE)

Sogneblad (PJ)

Standere til skilte (MK, PB)

2. Etablering af sti – status (PJ)

3. Pavillon (PB,PJ)

4. Indvielses- arrangement 14.apr. (PJ)

5. Natur/erhvervsstyrelsens fondstildeling på 50.000kr.

Borde/bænkesæt (PB) Informationstavler(PB), P-plads(JH)

6. Samarbejde med menighedsråd (shelter og sti (IO; PJ)

7. Nye fondsansøgninger. (aktivitetsplads, sportsplads og shelters)(PJ)

8. Evt.

9. Næste møde.

Ad.1
CE redegjorte for en positiv udvikling i brugen af hjemmesiden. Brugerkurven stiger kraftig. Også tilmeldingen på maillisten vokser, men der er stadig mange, som endnu ikke er med, så man opfordres til at reklamere for informationsmuligheden.

Positivt samarbejde med facebook gruppe.
Nogle tilmeldte gør opmærksom på at de ikke modtager nyhedsinformation.
Der mangler endnu en del information til sidens permanente del – det arbejdes der på.
CE foreslog at der blev lavet en fotokonkurrence på hjemmesiden med billeder fra området.

Sogneblad. Marts-nummeret indeholder en opsummering af hele projektforløbet (PJ)

PB og MK redegjorde for forslag med flytbare informationskilte ved byens 3 vigtigste indfaldsveje. Skiltene skal indeholde en permanent del med www. Todbjergby.dk, og en ”lomme” til reklame for aktuelle begivenheder.

Ad. 2
Kommunens folk laver pt. et flot stykke arbejde med etablering af sti mellem forsamlingshus og tårn. ”Vejen” er banet og hegnstolper er ved at blive opsat. Over våde områder vil der blive lavet gangbroer. Stien vil blive afmærket, og forventes færdig til indvielse 14.apr. Der er endnu ikke svar fra kommunen vedr. et handicapvenligt stykke ned til komarken.

AD.3
PB redegjorde for aktuel status. Placeringen i skovkanten overfor forsamlingshuset blev endelig afgjort. Når frosten går af jorden kan planering bund af stabilgrus lægges. Stolper til konstruktionen er indkøbt. JH laver aftale med lokal entreprenør om jordarbejdet. Pavillonen forventes færdig til indvielse 14.apr.

Ad. 4
Pj redegjorde for forslag til indhold ved indvielsen af sti og pavillon sønd.14.apr. kl. 14.
Velkomst – information om landsbyprojekt Todbjerg – Tale af rådmand B. Simsek – Om pavillonen (PB) – Tak og blomster til lodsejere og kommunale repræsentanter. (evt. også en Todbjerg-bog) Klipning af snor – En guidet tur ad stien med korte informationsstop og små opgaver – servering ved tilbagekomst (pandekager, sodavand og champagne) – evt. Skattejagt for børn . Information om arrangementet på hjemmeside i sogneblad, lokalavisen o.a. Vigtigt at opfordre børn og voksne til at møde for bl.a. at være med til at præsentere lokalsamfundet for de bevilligende myndigheder

Ad.5
Fremstilling af borde/bænkesæt stilles i bero indtil pavillonen er færdig. LD tilbød at være tovholder i en renovering af tårnets gamle borde/bænkesæt.
Fremstilling af informationstavler stilles ligeledes i bero.

P-plads ved tennisbanen. JH tager kontakt til lokal entreprenør for afgravning og opfyldning med stabilgrus.

Den afgravede jord placeres på boldbanen langs skoven.

Dræning?

Ad.6
PJ og IO redegjorde for møde med menighedsråd. De var positive for en stitilslutning, som allerede er etableret. Informationstavle ved kirkens p-plads ville de og formentlig også bevilge. Shelter(s) på arealet syd for kirken er fortsat til diskussion. IO arbejder med sagen.

Ad.7
Nye fondsansøgninger stilles i bero til efteråret. Inden afklares hvad en aktivitetsplads skal indeholde, og hvad andre kommende initiativer skal rumme.

Ad. 8
Servering ved møder.
PJ laver en liste over serveringsansvarlige.
Arne står for serveringen til næste møde – Michael er reserve ved afbud.

Ad.9.
Næste møde.
Mand. 18. marts kl. 19.30 i sognegården.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.