Forsamlingshuset

Todbj Fors.hus-3443Todbjerg Forsamlingshus er byens hjerte, således skrives i bogen “Sider af Todbjergs histore”. Bogen er skrevet af en halv snes folk fra Todbjerg. De gik sammen om at samle og afdække noget af landsbyens historeie fra fortid til nutid. Historien fortæller om et fællesskab, som til stadighed er udsat for udfordriner og foranderinger. Et fællesskab som ikke en selvfølge, men som konstant kræver en helhjertet indsats fra beboerne, hvis begrebet landsby skal bestå.

Sådan er der stadig, fællesskabet trives, der afholdes arrangementer løbende hele året, Forårsfest, Sankt. Hans, Gademarked og motionsløb, Høstfest, Juletræsfest og Julebanko. Ellers møder beboerne frem til Fællesspisning og arbejdsdage ved vores Forsamlingshus.

Todbj Fors.hus-3447Der arbejdes lige nu på Todbjerg Projektet, et Projekt som vil fremhæve vores landsby med flere tiltag til gavn for beboere og borgere omkring os. Projektet er iværksat i fællesskab,- af beboere i Todbjerg.

Todbjerg Forsamlingshus var egentlig et klubhus til brug for egnens borgere.
En gruppe af driftige Todbjergfolk gik sammen i slutningen af 30´erne om etablering af en sportsplads. De mange karle og piger på gårdene manglede et sted at dyrke idræt. Området omkring det nuværende forsamlingshus blev drænet og der blev etableret en græsplæne til boldspil og gymnastik,  Sportspladsen.

Pladsen blev indviet 16. Juni 1940 med et flot optog fra kirken og ned til Sportspladsen. Klubhuset blev bygget i 1942, udviget i 1953, igen udviget år senere med indgangs parti, toiletter og køkken. – Det vi idag kender som Forsamlingshuset. Frivillig bidrag og frivillig arbejdskraft har været gennemgående for arbejdet ved forsamlingshuset.

Forsamlingshusets aktivitetsudvalg

Forsamlingshusets aktiviteter varetages af en række udvalg og komitéer, som består af såvel bestyrelsesmedlemmer som andre interesserede:

  • Vedligehold
  • Gademarked
  • Sct. Hans aften
  • Dilettant
  • Juletræ
  • Julebanko
  • Tag
  • Høstfest

Har du lyst til at hjælpe i et af forsamlingshusets arrangementer, kontakt da et bestyrelsesmedlem.

Bodil Hansen, Formand for bestyrelsen Todbjerg Forsamlingshus.