Status fra Landsbyprojekt – Todbjerg

todbjergby.dk viderebringer hermed en status fra Landsbyprojekt – Todbjerg, hvor Poul Jeppesen opsummerer for de enkelte aspekter af projektets tiltag.

Status fra Landsbyprojekt – Todbjerg
Takket være økonomisk og praktisk hjælp fra Aarhus Kommune og en fondstildeling fra Natur/Erhvervsstyrelsen på 50.000 kr. er dele af ønskelisten godt på vej til at blive opfyldt.

Hjemmeside og Kommunikation
Christian Ernstsen står for hjemmesiden www.todbjergby.dk.

hjemmesideHan redegjorde på arbejdsgruppens seneste møde for udviklingen omkring hjemmesiden. Telefon-og mail-liste er kommet op på ca. 50 tilmeldte. Mail-listen er sat i gang således, at information omkring lokale begivenheder nu og fremover udsendes på mail til de tilmeldte. Alle lokale institutioner kan informere om deres aktiviteter og begivenheder via listen. Det samme kan private, hvis det angår lokalsamfundet. Telefonliste/adresseliste over tilmeldte kan ses på hjemmesiden. Listerne er endnu ikke komplette. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden. Hjemmesiden rummer permanent information om lokale foreninger og institutioner, samt links til andre som har egen hjemmeside. Informationen er endnu ikke komplet – det arbejdes der på. På sigt bliver det muligt for foreninger og institutioner selv at opdatere og redigere deres information på hjemmesiden. Arbejdsgruppen har planer om opsætning af standere ved byens indfaldsveje med permanente skilte med påskriften www.todbjergby.dk. Endvidere laves plads på standerne til ophæng af skilte med information om aktuelle begivenheder som høstfest, grundlovsfest o.a.

Etablering af sti (er)
Aarhus Kommune har tilbudt at etablere stien mellem forsamlingshuset og Todbjergtårnet. Arbejdet er begyndt. Måske bliver der en tilslutning fra kirkearealet. Menighedsrådet arbejder med sagen. I forbindelse med stien opstilles informationstavler ved forsamlingshuset og tårnet. De skal indeholde tekst og billeder med information om områdets natur og kultur. Og i tiden ånd også forsynes med stregkoder til elektronisk information. Tavlerne udføres af Peter Boller og betales af tildelte fondsmidler.

Pavillon
Aarhus Kommune har også tildelt os ca. 50.000 kr. til bygning af en pavillon. Peter Boller har lavet tegning og model til en spændende bygning med spåntag, som måske udsmykkes i gl. nordisk stil, og som kan tilkobles telte til brug ved f.eks. Skt. Hans, på markedsdage. o.l. Pavillonen opstilles i skovkanten ved sportspladsen lige overfor forsamlingshuset. Peter Boller står for udførelsen. Den kommunale tildeling er betinget af, at lokal arbejdskraft indgår.

Parkeringsplads
P-pladsen langs tennisbanen bliver udvidet så der bliver bedre parkeringsmuligheder. Arbejdet udføres af lokal entreprenør og frivillig hjælp. Betales af fondsmidler.

Borde/bænkesæt
8 stk. borde og bænkesæt opstilles ved Forsamlingshuset og Todbjergtårnet. Peter Boller står for udførelsen, som betales af fondsmidler
Etablering af aktivitetsplads, og bedre udnyttelse af sportsplads og tennisbane.
Midler til ovenstående er endnu fundet, men der arbejdes med at søge fondsmidler fra Nordeafonden og Tuborgfondet.

Shelter
Ved et møde med menighedsrådet blev muligheden for opstilling af en shelter på arealet syd for kirken drøftet.

Indvielse af pavillon og sti
Indivielsen er aftalt til søndag d. 14.april kl. 14. Alle beboere og kommunale repræsentanter inviteres til et arrangement, som der kommer nærmere information omkring.

Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen repræsenterer foreninger og institutioner i Todbjerg. Lisette Ågaard, Knud Nielsen, Jørgen Sten Hansen, Lars Dalsgaard, Ivan Overgaard, Arne Illeborg, Christian Ernstsen, Peter Boller, Michael Krogh, Poul Jeppesen.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.