Nyheder fra Vandværket

Nyheder

Vandure:

I første halvår af 2016 har bestyrelsen etableret iværksættelse af nye vandure. Vi  er ca. halvvejs i denne proces.

Generalforsamling 2017:

Indkaldelse til generalforsamling i Todbjerg Vandværk og Todbjerghus.

Dato:             Onsdag den 29. marts 2017

Tid:                Kl. 19:30

Sted:             Todbjerg Forsamlingshus

19:30 – 20:30 Todbjerg vandværk:

             Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelses-suppleant
 6. Valg af revisorer og revisor suppleanter
 7. Evt.

 

20:30 – 21:00: Forfriskning.

I mellem de to generalforsamlinger serveres et par gode stykker mad.

21:00 – 22:00 Todbjerghus:

             Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelses-suppleant
 6. Valg af revisorer og revisor-suppleanter
 7. Evt.

Med venlig hilsen

Todbjerg Vandværk og Todbjerghus.